Амир Эйваз

л и ч н ы й    с а й т
28.5.18 01:25

Azərbaycan Cümhuriyyəti (Respublikası) - 100 ilBugün, 28 mayıs 2018-ci il tarixində Cümhuriyyətimizin 100 yaşı tamam olur!

Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can!
Yaşa, yaşa, coq yaşa, ey şanlı Azərbaycan!