Azərbaycan Cümhuriyyəti (Respublikası) - 100 ilBugün, 28 mayıs 2018-ci il tarixində Cümhuriyyətimizin 100 yaşı tamam olur!

Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can!
Yaşa, yaşa, coq yaşa, ey şanlı Azərbaycan!

Популярные сообщения из этого блога

Историческая ложь или как армяне появились на Кавказе

Какие слова Низами не любят вспоминать или Кто есть Кто?

Тюркские заимствования в культуре армян: заимствование или воровство?