Adını yada sal artıq, Türk!


1936-cı ildə Moskovadan gələn adi sərəncamla SSRİ-də yaşayan Azərbaycan türklərinin rəsmi etnonimi bir anda dəyişdirildi.

Min ildən çox yaşatdığımız Türk adı bütün rəsmi sənədlərdə «азәрбајҹанлы» sözü ilə əvəz edildi. Və bu Moskova yalanı hələ də davam edir.

Bir düşünün:

Azərbaycan - yer, torpaq adıdır.
Torpağın dili mi olur ("Azərbaycan dili")? Ya milliyyəti?

Yoq, olmur!
Adını yada sal artıq, Türk!

Популярные сообщения из этого блога

Историческая ложь или как армяне появились на Кавказе

Какие слова Низами не любят вспоминать или Кто есть Кто?

Тюркские заимствования в культуре армян: заимствование или воровство?