Dövlətimizin rəsmi adı Azərbaycan Cümhuriyyəti olmalıdır

7 дек. 2013 г.
Foto: Dövlət dili haqqında Azərbaycan hökümətinin 27 iyun 1918-də qəbul etdiyi qərar (hökümət qərarları məcmüəsindən, 1919)
Dövlətimizin rəsmi adı Azərbaycan Cümhuriyyətidir (latınsayağı "Respublika" sözü elə latındillilərə qalsın).

Başqalamızın (yəni, paytaxtımızın) adı - Bakü şəhəridir, "Bakı" yox.

Ana dilimiz və dövləti lisan (yəni, dövlət dilimiz) - Türkcədir (heç olmazsa - Azərbaycan Türkcəsidir) - "Azərbaycan dili" degil.

Milli kimliyimizi unutmayalım!