Амир Эйваз

п е р с о н а л ь н ы й    с а й т
суббота, 7 декабря 2013 г. 15:24

Dövlətimizin rəsmi adı "Azərbaycan Cümhuriyyəti"dir

Dövlətimizin rəsmi adı "Azərbaycan Cümhuriyyəti"dir (latınsayağı "Respublika" sözü elə latındillilərə qalsın!)

Başqalamızın (yəni, paytaxtımızın) adı - Bakü şəhəridir, "Bakı" yox.

Ana dilimiz və dövlətin lisanı (yəni, dövlət dilimiz) - Türkcədir (heç olmazsa - Azərbaycan Türkcəsidir) - "Azərbaycan dili" degil...

Bunları yada salmayan, geri qaytarmayan millət heç bir zaman uğur qazana bilməz. Neft bitər, qaz uçub gedər. Gəlin milli düşüncəmizi itirməyək ki, yarın özümüz də neft kimi bitməyək!

Gördüyünüz fotoşəkil Azərbaycan Cümhuriyyətinin 1919-cu ildə qəbul etdiyi (dövlət müəssisələrində işlədilə bilən dillər haqqında) bir qərardır.