Dövləti lisan türkcə qəbul edilərək...

27 июн. 2020 г.


Son 1000 il boyunca bölgənin hakim dili olan türk dilimiz 1918-ci ilin 27 iyun tarixində Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət dili elan olunmuşdur.

Господствовавший в регионе последние 1000 лет тюркский язык 27 июня 1918 года был официально провозглашен государственным языком Азербайджанской Республики.