Сообщения

Сообщения за Март, 2010

Историческая ложь или как армяне появились на Кавказе

Изображение
То, что армяне не древний кавказский народ известно всем западным и российским историкам, правительствам и спецслужбам. Больше всего об этом знают в России и Ватикане. Однако именно Запад и Россия придумали историю "кавказских армян", дабы потом использовать последних для борьбы против мусульман Кавказа и всего Востока. Благодаря Российской империи, а именно Петру Романову и его потомкам, армяне появились на Кавказе, в частности в Азербайджане. Появление армян на Кавказе - дело рук царской России. Однако идея переселения армян ближневосточных армян в Закавказье возникла не на пустом месте. Главную роль здесь сыграла армяно-григорианская церковь и ее служители. Связи армяно-григорианской церкви с Российской империей и европейскими государствами были налажены еще в XVII веке. Армяне старались убедить европейцев в том, что мусульмане "угнетают армянский народ, связанный с Европой одной верой". В 1699 году Армянская церковь поручила армянину Исраилу Ори вести п

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsərləri

Изображение
Bir kərə yüksələn bayraq, bir daha enməz! M.Ə.Rəsulzadə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1884-cü il yanvar ayının 31-də Bakının Novxanı kəndində anadan olub. Böyük ictimai-siyasi fəaliyyəti nəticəsində Rəsulzadə hələ Rusiya inqlabından çox-çox əvvəl Azərbaycan milli hərəkətinin liderinə çevrilir. İslamçılığın, Türkçülüyün və Müasirliyin vəhdəti haqqında fikir irəli sürür. Müsəlmanların Ümumrusiya qurultaylarından sonra M.Ə.Rəsulzadə türk-müsəlman xalqları arasında böyük nüfuz sahibinə çevrilir. 1918-ci ildə M.Ə.Rəsulzadə Şərqdə ilk demokratik respublikanın - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarıdıcılarından biri olur. "Azərbaycan Cümhuriyyəti türk-milli-demokratik dövlətçiliyi zəminində milli-mədəni təyini-müqəddaratın müasir özülünə əsaslanmışdır. Bu nöqteyi-nəzərdən cümhuriyyətimiz birinci türk dövlətidir" (M.Ə.Rəsulzadə, "Azərbaycan" qəzeti, №110, 28.V.1919). 1920-ci ildə, Azərbaycan Cümhuriyyətinin Şura höküməti tərəfindən qanlı işğalından sonra, M.Ə.Rəsulzad

Блог публициста и исследователя Амира Эйваза