Сообщения

Сообщения за Май, 2015

Böyük Vətən müharibəsi?

Изображение
Bir işğalçıya qarşı digər işğalçının tərəfində aparılan müharibə heç zaman "vətən müharibəsi" sayıla bilməz! Hitler bir işğalçı idi. Əvət. Fransanı işğal etmişdi. Polşanın qərb hissəsini də. Bəs, sizcə, Stalin kimdir? Mələk mi? O da işğalçıdır. Polşa və Finlandiya bir yana, doğma Vətənimizi, Azərbaycanı işğal altında saxlayan, qan içində boğduran kim idi? Yusif Vissarion oğlu Cuqaşvili deyildi mi? Sovet imperiyası deyildi mi? Siz 9 mayısda kimin kimə qalib gəldiyini qeyd edirsiniz ki? Əlbəttə, Azərbaycan türkləri də o müharibədə döyüşüb, qan töküb. Lakin, artıq anlamaq gərək: bizim soydaşlarımız üçün o müharibə yad imperiya, yad ideologiya uğrunda bir savaş idi. Bunu da deməliyəm: Almaniya tərəfində savaşan Azərbaycan türkləri heç olmazsa "Azərbaycanın kommunist-rus işğalından azad olması" üçün savaşdıqlarını sanırdılar. Əvət, o da bir yalan idi. Almanlar rusları qovub, özləri Azərbaycanı idarə edəcəklərdi. Yaxşı, bəs sovetlər tərəfində vuruşan Azərbayc

Блог публициста и исследователя Амира Эйваза