Mənim öz milli ordu günüm var

Azərbaycanın bütün ruspərəst politOLUXlarına həsr olunur...

----------------------------
Олух (olux) - rus., səfeh, qanmaz.