Сообщения

Сообщения за Декабрь, 2013

Dövlətimizin rəsmi adı Azərbaycan Cümhuriyyəti olmalıdır

Изображение
Foto: Dövlət dili haqqında Azərbaycan hökümətinin 27 iyun 1918-də qəbul etdiyi qərar (hökümət qərarları məcmüəsindən, 1919) Dövlətimizin rəsmi adı Azərbaycan Cümhuriyyəti dir (latınsayağı "Respublika" sözü elə latındillilərə qalsın). Başqalamızın (yəni, paytaxtımızın) adı - Bakü şəhəridir, "Bakı" yox. Ana dilimiz və dövləti lisan (yəni, dövlət dilimiz) - Türkcədir (heç olmazsa - Azərbaycan Türkcəsidir) - "Azərbaycan dili" degil. Milli kimliyimizi unutmayalım!

Блог публициста и исследователя Амира Эйваза